Úvodní stránka » Aktuálně » Výroční Valná Hromada SDH Mokrá Lhota

Dne 18.11.2011 proběhla v Místní hasičské zbrojnici Výroční valná hromada SDH Mokrá Lhota.

Zápis z VVH SDH Mokrá Lhota :

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH MOKRÁ LHOTA

18.11.2011

 

Zúčastnilo se 12 členů SDH z celkového počtu 19 členů a za OSH Benešov - starosta p. Páv a za okrsek Bystřice - starosta p. Drábek

 

PROGRAM:

 

- Zahájení a přivítání hostů - přednesl starosta Michal Hodík

 

- Volba zapisovatele  (Zuzana Žížalová)

 

- Čtení zprávy o činnosti v r.2011  ( jednatel Vojtěch Volák) :

       shrnutí letošního roku :                                                                                     

        poděkování sponzorům za zapůjčení vozu Aro a přívěsu za tento vůz   

        příspěvky

        volba funkcionářů  

        brigády /oprava techniky, úprava sportovních ploch/

        valná hromada

        výroba triček s motivem SDH

        výroční oslava 110. založení SDH Mokrá Lhota s ukázkou požární techniky,

        se soutěžemi pro děti a večerní taneční zábavou pro dospělé

        první tréninky

 

- Vzpomínka a poděkování za velkou pomoc při znovuoživování SDH v Mokré Lhotě již zesnulému p. Stránskému bývalému veliteli  SDH Mokrá Lhota

 

- Sběr železného odpadu / 3600 Kč./

 

- Kontrola prezenční listiny a doplnění chybějících údaju

 

- Předložena zpráva revizora  (revizor Roman Kříž)

 

- Stav pokladny ke dni 18.11.2011 činní 4227 Kč. - zapsáno řádně v peněžním deníku

 

- Volba příspěvku na r.2012   /příspěvky za r.2011 odevzdány okrsku/

 

- Majetek SDH byl ohodnocen na 8104 Kč.

 

- Volba výboru jednotl.členů SDH /funkcí/ pro rok 2012 :  /při hlasování 11 hlasů pro,1 hlas  proti / složení v této chvíli stejné jako v roce 2011

 

                 STAROSTA  - MICHAL HODÍK

                 VELITEL       -  KAREL ŠEMBERA

                 JEDNATEL   -  VOJTĚCH VOLÁK

                 REVIZOR      -   ROMAN KŘÍŽ

                 PREVENTISTA - nezvoleno  /prozatím VLASTIMIL ZVOLSKÝ/

                 STROJNÍK      -   JIŘÍ HENDRYCH

                 POKLADNÍK  -   MIROSLAV KODEDA

 

- Návrh činnosti na rok 2012 ( velitel SDH Karel Šembera)

       nejdůležitější body:  hasičské cvičení na sněhu

                                         hasiči na horách

                                         školení velitelů a strojníků

                                         snaha na získání nových členů    

                                         brigáda na dříví a strom na májku

                                         oprava omítky hasičské zbrojnice

                                         útok na mokro / s výpomocí SDH Bystřice - cvičiště/

                                         příprava čarodějnic, stavba májky

                                         úcasti na menších soutěžích

                                         den dětí / s hasičskou technikou/

                                         každé čtvrtletí 1x schůze

                                         putování s hasiči / pod vedením Křížových/

                                         úprava hřiště

                                         volejbalový a fotbalový turnaj

                                         oslava 111.let založení SDH Mokrá Lhota s večerní zábavou

                                         sběr železného odpadu

                                         čerti

                                         výroční valná hromada     atd….

 

Diskuze   - ocenění a poděkování za znovuobnovení činnosti SDH Mokrá Lhota členům SDH  z úst starosty Michala Hodíka

 

Předáno slovo P. Drábkovi   - jednání na okrsku v lednu 2012

                                              - 2.ročník zimní soutěžě v Poříčí v únoru 2012

                                              - soutěž Bystřicka a Olbramovicka v květnu 2012 s naší úcastí

                                                 /budou v čas sděleny informace k těmto akcím/

 

Předáno slovo p.Pávovi, který předal pamětní list ke 110 výročí založení SDH Mokrá Lhota a z jeho úst velký dík za znovuobnovení činnosti a pár vět k této činnosti.

 

 

Zvláštní poděkování Starostovy SDH Michalu Hodíkovi zbývajícími členy SDH za obnovení činnosti,za sponzoring a jeho práci o obětavost při obnově

 

Závěr  valné hromady

 

Volná zábava s konzumací kýty 

 

Aktuálně

Fotky z akcí

68
524743_218848488222578_100002922862385_410985_558586174_n.jpg

Anketa

 

BlueBoard.cz


Facebook

 


Aktualizace

 

Chcete být informováni o aktualizacích

tohoto webu? Zadejte svůj email a stiskněte

tlačítko "HLÍDEJ!"


SDH MOKRÁ LHOTA

SDH Mokrá Lhota, Mokrá Lhota 608272503 65262506