Sbor dobrovolných hasičů

osady MOKRÁ LHOTA

 založeno 1901

  Dobrý den,

 vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů osady Mokrá Lhota (Bystřice, okres Benešov).

Mokrá Lhota je část města Bystřice v okrese Benešov. Nachází se na severovýchodě Bystřice. V roce 2009 zde bylo evidováno 84 adres. Podle SLDB z roku 2011 zde trvale žilo 210 obyvatel. Mokrá Lhota leží v katastrálním území Líšno o výměře 6,64 km2.

Hasičské desatero

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. 

 

Vlastnosti dobrého hasiče

 

 • Bdělost a pohotovost.
 • Kázeň a pořádek.
 • Mužnost a neohroženost.
 • Obětavost a odvaha.
 • Opatrnost a rozvaha.
 • Svornost a rovnost.
 • Vzájemnost a důvěra.
 • Dobročinnost a láska k bližnímu.
 • Čest a poctivost.
 • Pracovitost.
 • Veselost.
 • Spořivost a šetrnost.
 • Podnikavost a vytrvalost.
 • Střídmost a mírnost.
 • Volnost a hospodárnost.
 • Prozíravost.
 • Spravedlnost.
 • Pokrokovost.
 • Láska k vlasti a národu

Aktuálně

Fotky z akcí

68
P1040197.jpg

Anketa

 

BlueBoard.cz


Facebook

 


Aktualizace

 

Chcete být informováni o aktualizacích

tohoto webu? Zadejte svůj email a stiskněte

tlačítko "HLÍDEJ!"


SDH MOKRÁ LHOTA

SDH Mokrá Lhota, Mokrá Lhota 608272503 65262506